OKULUMUZ

AKADEMİK KADRO

                             

                             Öğr. Görevlisi  Sibel Nazlıhan NAKİBOĞLU ECEMİŞ

 

 

                            

                                                 Öğr. Görevlisi Hayri ÖZTÜRK

 

                             

                                                           Psikolog Mesut VURAL

 

                             

                                                Hemşire Sündüz SOLAK