AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro - Akademik Kadro

  • Hayri ÖZTÜRK

    Hayri ÖZTÜRK
    Öğretim Görevlisi

    • Lisans : Ankara HÜ-Türk Dili ve Edebiyatı
    • Yüksek Lisans : Niğde ÖHÜ- Yeni Türk Edebiyatı
    • Çalışma Alanları : Yeni Türk Edebiyatı
  • Sibel Nazlıhan NAKİBOĞLU ECEMİŞ

    Sibel Nazlıhan NAKİBOĞLU ECEMİŞ
    Öğretim Görevlisi

    • Lisans : Ankara Üniversitesi - Tarih
    • Yüksek Lisans : Kayseri EÜ- Tarih
    • Çalışma Alanları : Tarih